Sävsjö Termogods AB

Platskontor Jönköping:
Dvärggatan 4
553 02 Jönköping

Postadress:
Box 186 (Hantverkaregatan 11)
576 24 SÄVSJÖ

Telefon:
0382-102 04
036-124 675

Fax:
036-16 29 58

Bokning via e-post: trafikledning@termogods.se

E-post: info@termogods.se
Hemsida: www.termogods.se

|
  • Vi tar det kallt, ditt gods på rätt plats i rätt tid. 

  • Vi tar det kallt, ditt gods på rätt plats i rätt tid. 

Kylda och frysta livsmedel

Självklart har vi fullständig kontroll och dokumentation för att kunna garantera en obruten kyl- och fryskedja. Vi arbetar efter våra uppdragsgivares regler för  livsmedelstransporter. Detta innebär att vi följer HACCP:s (Hazard Analysis and Critical Control Points) riktlinjer i en obruten kontrollerade kedja, samt även kraven i BRC 4.1 (British Retail Consortium) när det gäller livsmedel och livsmedelsrelate- rade transporter. Arbetssättet garanterar en hög kvalitet och säkerhet i hanteringen av livsmedels-kedjan.

Allt i syfte att erbjuda dig som kund en säker hantering av just ditt gods till dina kunder.