Sävsjö Termogods AB

Platskontor Jönköping:
Dvärggatan 4
553 02 Jönköping

Telefon:
0382-102 04
036-124 675

Fax:
036-16 29 58

Bokning via e-post: trafikledning@termogods.se

E-post: info@termogods.se
Hemsida: www.termogods.se

|
  • Vi tar det kallt, ditt gods på rätt plats i rätt tid. 

  • Vi tar det kallt, ditt gods på rätt plats i rätt tid. 

Kylda och frysta livsmedel

Självklart har vi fullständig kontroll och dokumentation för att kunna garantera en obruten kyl- och fryskedja. Vi arbetar efter våra uppdragsgivares regler för  livsmedelstransporter. Detta innebär att vi följer HACCP:s (Hazard Analysis and Critical Control Points) riktlinjer i en obruten kontrollerade kedja, samt även kraven i BRC 4.1 (British Retail Consortium) när det gäller livsmedel och livsmedelsrelate- rade transporter. Arbetssättet garanterar en hög kvalitet och säkerhet i hanteringen av livsmedels-kedjan.

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder och är lyhörda för våra kunders behov. Våra ledord är Service, Effektivitet och Kompetens och vårt mål är att alltid ligga steget före. Vårt intresse ligger i att ha så nöjda kunder som möjligt och att man som kund känner att man får sina behov tillfredsställda till hundra procent.

Vår strategi är att ständigt arbeta med uppföljningar och förbättringsåtgärder, gärna tillsammans med kunden. Vi tror detta är ett framgångsrecept för att kunna leverera på ett proffsigt, säkert och klimatsmart sätt. Det gäller allt ifrån att hitta smarta skräddarsydda distributionsupplägg till att lösa större komplexa transportupplägg och volymtransporter.

Inget är omöjligt, tvärtom, vi antar gärna en utmaning….